0 views
0%

交流/拜訪景文科大越籍生 Đến thăm các bạn lưu học sinh Việt tại trường ĐH kĩ
thuật Cảnh Văn

交流/拜訪景文科大越籍生 Đến thăm các bạn lưu học sinh Việt tại trường ĐH kĩ
thuật Cảnh Văn

交流/拜訪景文科大越籍生 Đến thăm các bạn lưu học sinh Việt tại trường ĐH kĩ thuật Cảnh Văn

交流/拜訪景文科大越籍生 Đến thăm các bạn lưu học sinh Việt tại trường ĐH kĩ
thuật Cảnh Văn

交流/拜訪景文科大越籍生 Đến thăm các bạn lưu học sinh Việt tại trường ĐH kĩ
thuật Cảnh Văn

交流/拜訪景文科大越籍生 Đến thăm các bạn lưu học sinh Việt tại trường ĐH kĩ thuật Cảnh Văn

From:
Date: 22 3 月, 2021